Seda Gecü Hakkında
Sanatçı & Mimar  

Seda Gecü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde mimarlık okuduktan sonra yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi'nde Mimari Tasarım üzerine yapmıştır. Postyapısalcı düşünceden ve posthümanizmden ilham alır, sanat pratiği ağırlıklı olarak çizimlerden oluşur. İşlerinde spekülatif bir imgeler evreni yaratarak, mekan, beden, coğrafya ilişkilerini ve sosyokültürel yapıları irdeler. Atölyesinde, sanat, mimari ve akademik çalışmalarının kesiştiği, teori ve pratiğin iç içe geçtiği bir üretim alanı yaratır.

İşleri Mamut Art Project (İstanbul, 2019) ve Project Space Festivali (Berlin, 2019)'nde sergilendi. Bant Dergi, Le Cool Magazine, QP Women Magazine gibi basılı ve online mecralarda yer aldı.

Gıyap

05 Nisan 2020 Özellikle bu günlerde hiçbir sey yapmamaya cok ihtiyac duyuyorum, ama her seye ragmen devam etme hevesi, -ya da endişesi- nden kaçmak da imkansız. #isimsizstüdyogünleri